Posts tagged as:

We See

Post image for Marchon, VSP and Nike Vision collaborate in “We See” project

Mothercompany VSP and Marchon set up the “We See” project together with Nike Vision. We are talking about a major eye care operation in South Africa where daily eye care and wearing glasses when you need them are not as self-evident as in our Western societies. No eye care and no glasses when you need […]

Post image for Marchon, VSP en Nike Vision werken samen voor “We See”

Moederbedrijf VSP en Marchon hebben samen met Nike Vision het project “We See” opgezet. Het gaat om een enorm oogzorgproject in Zuid-Afrika waar routinematige oogzorg en het dragen van een bril niet altijd zo vanzelfsprekend zijn als in onze Westerse maatschappij. Geen zorg en geen bril wanneer je die wel nodig hebt, betekent dan vaak […]