Posts tagged as:

Specsavers

Recordomzet voor Specsavers

augustus 11, 2022

Post image for Recordomzet voor Specsavers

Specsavers heeft het afgelopen boekjaar in Nederland afgesloten met een omzet van 175,7 miljoen euro. Dat is een record voor de keten met inmiddels 143 winkels in Nederland en de 144ste in Terneuzen gepland. Volgens Specsavers is het sowieso een goed moment om meer winkels te openen omdat de huurprijzen dalen en het concern nu […]

Post image for Specsavers opent 2.500ste winkel wereldwijd

Sinds de herfst van vorig jaar is Specsavers ook actief in Canada waar het in mei 2021 de winkels van Image Optometry overnam. Inmiddels heeft het 16 winkels in British Columbia en streeft het, naar eigen zeggen, naar 200 winkels in Canada voor eind 2024. Specsavers heeft aangegeven daarin fors te willen investeren. De 16e […]

Specsavers in cijfers

januari 21, 2022
Thumbnail image for Specsavers in cijfers

In het boekjaar 2020 – 2021 realiseerde Specsavers een omzet van 2.73 miljard pond dus iets minder dan 3,3 miljard euro. Dat was 5,8% minder dan in het voorafgaande boekjaar waarbij de pijn vooral in de eerste zes maanden met een min van 20,7% zat terwijl er in de laatste zes maanden juist een plus […]

Read the full article →

Specsavers verliest kort geding

april 21, 2021
Thumbnail image for Specsavers verliest kort geding

Specsavers heeft het kort geding dat de Kwaliteitsaudiciens hadden aangespannen verloren en mag de campagne ‘De Waarheid’ op straffe van een forse boete bij overtreding, niet meer gebruiken. Eens te meer oordeelde de rechter dat Specsavers de consument niet juist informeert en onterecht zaken claimt. Tegelijkertijd hoefde het bedrijf niet te rectificeren omdat de rechter […]

Read the full article →