Posts tagged as:

NUVO

Post image for NUVO rekent nog steeds op een protocol voor oogmetingen

Afgelopen week zat er een ‘ooggezondheid’ bijlage van Mediaplanet bij de Telegraaf. Het Oogfonds, de NUVO, De Oogvereniging, de OVN en een aantal specialisten vroegen aandacht voor veel voorkomende oogproblemen en pleitten voor de inzet van de juiste specialisten. Bas de Nes noemde in zijn bijdrage nog eens het al veel besproken protocol van het […]

Post image for Reactie NUVO op ons bericht over de Kwaliteitsstandaard Oogmeting

Naar aanleiding van onze vraag naar de stand van zaken rond de Kwaliteitsstandaard Oogmeting ontvingen we van de NUVO onderstaande reactie. De branchevereniging is het duidelijk niet met Eyelove eens en is nog steeds van mening dat de Kwaliteitsstandaard er komt: Vanochtend lazen we op Vision Today het bericht over de Kwaliteitsstandaard Oogmeting. Natuurlijk zijn […]

Hoe is het met de Kwaliteitsstandaard Oogmeting?

april 29, 2019
Thumbnail image for Hoe is het met de Kwaliteitsstandaard Oogmeting?

Begin 2018 deponeerde de NUVO de Kwaliteitsstandaard Oogmeting bij het Zorginstituut en in nummer 6 van de Oculus van vorig jaar sprak NUVO-directeur Bas de Nes nog de verwachting uit dat die Kwaliteitsstandaard voor het eind van het jaar goedgekeurd zou worden. Niets bleek minder waar en begin december meldden de Telegraaf en Eyelove triomfantelijk […]

Read the full article →

Polette maakt zich belachelijk

april 11, 2019
Thumbnail image for Polette maakt zich belachelijk

Het is meestal geen goed teken als een bedrijf wild om zich heen slaat en anderen zwart moet maken om de eigen boodschap te verkondigen. En als het daarbij schuttingtaal gebruikt, kan je je oprecht afvragen of het wel goed gaat. Wellicht is dat met Polette in Nederland het geval. Het bedrijf doet wanhopige pogingen […]

Read the full article →