Posts tagged as:

VSP

Post image for Marchon, VSP and Nike Vision collaborate in “We See” project

Mothercompany VSP and Marchon set up the “We See” project together with Nike Vision. We are talking about a major eye care operation in South Africa where daily eye care and wearing glasses when you need them are not as self-evident as in our Western societies. No eye care and no glasses when you need […]

Post image for Marchon, VSP en Nike Vision werken samen voor “We See”

Moederbedrijf VSP en Marchon hebben samen met Nike Vision het project “We See” opgezet. Het gaat om een enorm oogzorgproject in Zuid-Afrika waar routinematige oogzorg en het dragen van een bril niet altijd zo vanzelfsprekend zijn als in onze Westerse maatschappij. Geen zorg en geen bril wanneer je die wel nodig hebt, betekent dan vaak […]

Google Glass keeps drawing our attention

november 25, 2013
Thumbnail image for Google Glass keeps drawing our attention

Last week the Wall Street Journal reported about talks of Google with insurance company VSP, also the owner of eyewear manufacturer Marchon. Both companies investigate the possibilities of offering Google Glasses with prescription lenses in the future. That might be an extra pair of glasses for spectacle wearers as we don´t think they will wear […]

Read the full article →

Google Glass blijft de gemoederen bezighouden

november 25, 2013
Thumbnail image for Google Glass blijft de gemoederen bezighouden

Afgelopen week schreef de Wall Street Journal dat Google in gesprek zou zijn met zorgverzekeraar VSP dat ook eigenaar is van de Amerikaanse monturenfabrikant Marchon. De partijen onderzoeken de mogelijkheden om Google Glass in de toekomst ook met glazen op sterkte aan te bieden. Dat wordt dan waarschijnlijk wel een extra bril want om nu […]

Read the full article →