Posts tagged as:

Nike Vision

Post image for Marchon, VSP and Nike Vision collaborate in “We See” project

Mothercompany VSP and Marchon set up the “We See” project together with Nike Vision. We are talking about a major eye care operation in South Africa where daily eye care and wearing glasses when you need them are not as self-evident as in our Western societies. No eye care and no glasses when you need […]

Post image for Marchon, VSP en Nike Vision werken samen voor “We See”

Moederbedrijf VSP en Marchon hebben samen met Nike Vision het project “We See” opgezet. Het gaat om een enorm oogzorgproject in Zuid-Afrika waar routinematige oogzorg en het dragen van een bril niet altijd zo vanzelfsprekend zijn als in onze Westerse maatschappij. Geen zorg en geen bril wanneer je die wel nodig hebt, betekent dan vaak […]

Protect your eyes (and more)

februari 11, 2014
Thumbnail image for Protect your eyes (and more)

The Olympic Games as always are the best showcase for functional sport accessories like sportglasses. The need for body protection was already showed this weekend at the new discipline Slopestyle in snowboarding where one the girls felt so hard, she broke her helmet. The helmet however protected her from serious injury. Sportglasses are equally important. […]

Read the full article →

Protect your eyes (and more)

februari 11, 2014
Thumbnail image for Protect your eyes (and more)

De Olympische Spelen zijn zoals altijd weer een perfecte showcase voor functionele sportaccessoires zoals sportbrillen. Dat bescherming van lijf en leden bij (top)sport geen overbodige luxe is, bleek afgelopen zondag al op het spectaculaire onderdeel Slopestyle bij het snowboarden waar één van de deelneemsters zo’n harde smak maakte dat haar helm in stukken brak. Diezelfde […]

Read the full article →