Posts tagged as:

Zelfstandige opticiens

Post image for Moeten we de definitie van ‘zelfstandige opticien’ herzien?

De actuele ontwikkelingen in de optiek maken het onderscheid tussen keten en zelfstandigen steeds diffuser. Vanuit de traditionele opvattingen heeft een zelfstandige ondernemer 1 of maximaal een paar winkels die meestal nogal autonoom werken als het gaat om bijvoorbeeld inkoop en marketing. Ketens hebben per definitie meerdere winkels en een centraal aangestuurd inkoopbeleid, gezamenlijke marketing […]

Post image for Ketens steeds goedkoper, zelfstandigen duurder

Het recent gepubliceerde NUVO Brancherapport geeft gedetailleerd inzage in de ontwikkelingen in de markt. Een van de dingen die opvalt is dat ketens gemiddeld goedkoper geworden zijn en zelfstandigen duurder. Met andere woorden, het verschil tussen de aanbieders wordt steeds groter. Recente cijfers van Optitrade suggereren helaas ook dat die hogere prijs bij de zelfstandige […]

Aantal optiekzaken in Nederland groeit nog steeds

augustus 13, 2020
Thumbnail image for Aantal optiekzaken in Nederland groeit nog steeds

Het aantal optiekzaken is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Tien jaar terug stond de teller nog op 2122, afgelopen jaar waren het er al 2298. Daarbij moet worden aangetekend dat de bevolking ook sterk toeneemt. Alleen al in 2019 kwamen er in Nederland ruim 132.000 mensen bij. Het grootste deel daarvan komt door immigratie. Per […]

Read the full article →

Zelfstandige opticiens winnen het van de grootwinkelbedrijven

april 28, 2020
Thumbnail image for Zelfstandige opticiens winnen het van de grootwinkelbedrijven

Het is wel duidelijk. In tijden van crisis heb je niet veel aan de grootwinkelbedrijven en komt de energie vooral van de lokale ondernemers die zich snel en creatief aanpassen en zich inzetten om de economie draaiende te houden. Dat besef lijkt gelukkig te groeien en krijgt eindelijk ook in de politiek een beetje aandacht. […]

Read the full article →