Posts tagged as:

Sectorplan

Post image for NUVO Sectorplan belangrijke bijdrage aan (her)opening optiek

Optiekzaken moesten nooit helemaal dicht maar uit voorzorg en omdat veilig werken op 1,5 meter de nodige voorbereiding vergde, sloten toch veel zaken hun deuren of beperkten hun diensten en openingstijden. Sommige werkzaamheden zoals contactlenscontroles en -aanpassingen en optometrische onderzoeken waren überhaupt niet toegestaan. Vanaf maandag zijn al die beperkingen voorbij en mag er weer […]

Post image for Ministerie positief over Sectorplan voor de Optiek

Goed nieuws voor de optiekbranche! Eind april heeft de NUVO namens de gehele branche een Sectorplan ingediend waarin het uitvoerig beschrijft hoe er in de optiek veilig en verantwoord gewerkt zou kunnen worden. Afgelopen maandag heeft het daarop een reactie van het Ministerie van EZK ontvangen. Die reactie is ronduit positief. Het ministerie heeft nog […]

NUVO werkt aan Sectorplan

april 20, 2020
Thumbnail image for NUVO werkt aan Sectorplan

Minister Wiebes gooide vorige week maar weer eens een steen in het water door aan te kondigen dat er van branches verwacht wordt dat ze met een protocol voor de anderhalvemeter economie komen. Zonder protocol geen opening kondigde hij stoer aan maar hij vergat even dat heel veel winkels al open zijn en dat er […]

Read the full article →