Ministerie positief over Sectorplan voor de Optiek

mei 6, 2020

Post image for Ministerie positief over Sectorplan voor de Optiek

Goed nieuws voor de optiekbranche! Eind april heeft de NUVO namens de gehele branche een Sectorplan ingediend waarin het uitvoerig beschrijft hoe er in de optiek veilig en verantwoord gewerkt zou kunnen worden. Afgelopen maandag heeft het daarop een reactie van het Ministerie van EZK ontvangen. Die reactie is ronduit positief. Het ministerie heeft nog om een paar aanpassingen gevraagd en dan kan iedereen met inachtneming van de voorwaarden weer aan de slag. Die voorwaarden betreffen natuurlijk hygiëne, werken op afspraak, beperkt aantal mensen tegelijk in de winkel, het zo veel als mogelijk respecteren van de 1,5 meter richtlijn en tal van andere details. Op afstand werken heeft de voorkeur boven bijvoorbeeld mondkapjes waarvan het Ministerie nog eens aangeeft dat er een tekort is en dat het gebruik ervan zo veel als mogelijk beperkt moet worden. De NUVO verwacht de gevraagde aanpassingen deze week te kunnen doorvoeren waarna het Sectorplan begin volgende week gepubliceerd zou kunnen worden zodat alle winkels exact weten wat de voorwaarden zijn waaronder er weer gewerkt kan en mag worden. Nogmaals, goed nieuws voor de branche en een compliment voor de NUVO-bestuurders die zich de afgelopen tijd intensief ingezet hebben om dit zo snel als mogelijk voor elkaar te krijgen.   

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: