Posts tagged as:

meeting of minds

Post image for Claire Goldsmith en Ørgreen start cooperation

They don’t call it a merger but much more a “meeting of minds”. Both designers know each other for a long time, admire each other’s work and expect to be able to strengthen each other. Both will continue to work from their respective headquarters in London and Copenhagen but will share and support each other […]

Post image for Claire Goldsmith en Ørgreen gaan samenwerken

Ze noemen het zelf geen fusie maar eerder een “meeting of minds”. De ontwerpers kennen elkaar al lang, bewonderen elkaars werk en denken dat ze elkaar kunnen versterken. Ze blijven allebei vanuit hun eigen hoofdkantoren in respectievelijk Londen en Kopenhagen opereren maar zullen elkaar op alle mogelijke gebieden van business tot design gaan helpen. Beide […]