Posts tagged as:

Google Glass

Engagement en relevantie

maart 30, 2015

Post image for Engagement en relevantie

De afgelopen dagen is er online veel verwezen naar het onlangs weer in Texas gehouden South by Southwest event waar de bezoekers worden bijgepraat over de laatste trends op het gebied van film, muziek en interactiviteit. De conferentie is belangrijk. Hier werd ooit Twitter gelanceerd, werden de eerste iPads verkocht en Google Glass geïntroduceerd. Voor […]

Post image for Sony SmartEyeGlass vanaf maart te koop

Nu Google het Glass project even geparkeerd heeft, ziet Sony haar kans schoon om de SmartEyeGlass te lanceren. Vanaf maart kunnen “ontwikkelaars” deze gadget ook in Nederland kopen. Het grote publiek moet nog wat langer wachten. Of het überhaupt op deze SmartEyeGlasses zit te wachten is maar zeer de vraag. Als je de Google Glass […]

The Year 2014: part 5

januari 5, 2015
Thumbnail image for The Year 2014: part 5

For the independent Dutch opticians last year might be remembered as the year in which the first optician got its FOAB certificate. That honour was for Van der Leeuw Optiek at Delft. It might be due to all the attention for this certification and the increased attention for efficiency but in the Netherlands the amount […]

Read the full article →

Jaaroverzicht 2014: deel 5

januari 5, 2015
Thumbnail image for Jaaroverzicht 2014: deel 5

Afgelopen jaar gaat de boeken in als het jaar waarin de eerste zelfstandige opticien zich door de FOAB liet certificeren. Die eer ging naar Van der Leeuw Optiek uit Delft. Wellicht heeft het iets met die certificering en de toegenomen aandacht voor een efficiënte bedrijfsvoering te maken maar het aantal optiek-consultants en adviseurs lijkt wel […]

Read the full article →