Roep om vuurwerkverbod steeds luider maar toch niet waarschijnlijk

januari 4, 2023

Post image for Roep om vuurwerkverbod steeds luider maar toch niet waarschijnlijk

Na een behoorlijk gewelddadige jaarwisseling met veel (vuurwerk)slachtoffers zwelt de roep om een strengere regelgeving aan. Maar tegelijkertijd lijken veel mensen geen voorstander van bijvoorbeeld een verbod op vuurwerk. Het Oogziekenhuis behandelde meer patiënten met oogletsel dan in 2019/2020 en veel meer dan in de Coronajaren toen vuurwerk vrijwel volledig verboden was. En hoewel ieder incident er natuurlijk één te veel is, vallen de aantallen toch in het niet bij het aantal ziekenhuisbezoeken als gevolg van drank en drugs en daar hoor je dan weer heel weinig over. Net zomin als over het grote aantal autobranden. Een overgrote meerderheid lijkt van mening dat vuurwerk bij Oud & Nieuw hoort en dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is daar voorzichtig mee om te gaan. Gelukkig doen veruit de meeste mensen dat ook. Wellicht moet het dus niet zozeer gaan om het afsteken van vuurwerk door mensen die verder niets kwaads in de zin hebben maar veel meer over het alcohol en drugsgebruik en het niet zelden daaruit voortvloeiende onverantwoorde gedrag en zinloze geweld. Net als bij het voetbal is het ook met Oud & Nieuw een kleine minderheid die daarmee voor enorm veel overlast zorgt. Intussen kan de optiekbranche een steentje bijdragen door met meer energie en enthousiasme de vuurwerkbrillen te promoten. Een paar jaar geleden deed iedereen dat heel actief maar deze jaarwisseling hebben we het veel te weinig gezien. Alvast een goed voornemen voor eind van dit jaar!

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: