Laat de branche omzet liggen?

augustus 19, 2010

Post image for Laat de branche omzet liggen?

Het Algemeen Dagblad vond het gisteren voorpaginanieuws en de hoofdredacteur wijdde er zelfs zijn hoofdredactionele commentaar aan. Groot nieuws dus want bejaarden in verzorgingstehuizen in Nederland blijken slecht te zien en te horen. Dat is althans de uitkomst van een onderzoek door kenniscentrum PON in Tilburg. Maar liefst 60% van de onderzochte senioren ziet niet goed en 40% hoort slecht. Volgens PON zijn veel klachten te voorkomen of te verhelpen met een goede (gepoetste) bril en een werkend hoorapparaat want soms is de oplossing volgens de onderzoekers zo eenvoudig als een nieuw batterijtje. Maar niet altijd natuurlijk. Bejaarden in tehuizen dragen vaak veel te oude brillen, zijn te vaak slecht gecorrigeerd en de klachten worden niet gesignaleerd of gebagatelliseerd omdat ze nu eenmaal bij de ouderdom zouden horen. Sommige ouderen vinden het ook wel best zo maar voor anderen gaat een wereld open als ze goed geholpen worden. Daar liggen dus nog taken en kansen. Meer weten over het onderzoek en het symposium dat er in april aan gewijd werd? Surf even naar de website van Kennis Instituut PON.

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: