FOAB wordt KIWA

oktober 27, 2015

Post image for FOAB wordt KIWA

Het KIWA krijgt een dikkere vinger in de pap bij de FOAB dat onlangs een nieuw bestuur geïnstalleerd heeft bestaande uit Erik van de Langemheen van Zienrs, Reyer Lafeber van Eyescan en Michael van der Vlies van het KIWA. De audits worden vanaf nu door het KIWA uitgevoerd en ook rechtstreeks door het KIWA gefactureerd. Daarnaast betalen bedrijven een maandelijkse bijdrage aan de FOAB. De certificering wordt opgesplitst in een certificering voor optiekbedrijven én een aparte certificering voor optiekbedrijven met optometrie. Er komen dan ook twee verschillende KIWA keurmerken. Volgens het persbericht overlegt KIWA met de zorgverzekeraars over de wenselijkheid en mogelijkheid de eisen van de verzekeraars in de normering van de 1e lijn te integreren. De procedure is ook enigszins gewijzigd. Een bedrijf kan al een audit aanvragen zodra de documenten voor de aanvraag ingevuld zijn en het kwaliteitssysteem theoretisch op orde (maar nog niet geïmplementeerd)  is. Op basis daarvan ontvangt het bedrijf al een KIWA certificaat waarna het een jaar (tot aan de volgende audit) de tijd heeft het kwaliteitssysteem ook daadwerkelijk te implementeren en de werking ervan in de praktijk aan te tonen. Bij de vervolgaudits wordt slechts steekproefsgewijs getoetst. Zoals bekend wilde het tot nu toe nog niet erg vlotten met de aanmeldingen voor de certificeringen. De nieuwe aanpak lijkt erop gericht de procedure te vereenvoudigen en meer bedrijven te interesseren een certificering aan te vragen. De praktijk moet uitwijzen of dat ook echt het geval zal zijn.

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: