Eyescan en de FOAB certificering

april 14, 2015

Post image for Eyescan en de FOAB certificering

Na mijn artikel van vorige week waarin ik informeerde naar de status van de FOAB heb ik verschillende reacties ontvangen waaruit valt te concluderen dat we er zo weinig over horen omdat er achter de schermen gewerkt wordt aan het verder stroomlijnen van de certificering. Voortschrijdend inzicht zou dat noodzakelijk maken. Uit de heldere en meer concrete informatie die ik inmiddels van Eyescan ontvangen heb, blijkt tegelijkertijd dat er vanuit die organisatie in ieder geval hard gewerkt wordt om bij Eyescan aangesloten winkels te helpen zich voor te bereiden op de certificering. Er zijn inmiddels twee Eyescan deelnemers (Van der Leeuw en van Veen) FOAB gecertificeerd. Één andere Eyescan deelnemer is aangemeld voor een audit en zes andere winkels worden daarop voorbereid. Van die zes zijn er waarschijnlijk drie in juli klaar voor de daadwerkelijke audit. De drie andere volgen in het najaar. Het streven van Eyescan is om eind 2016 25 FOAB gecertificeerde winkels te hebben. Om die doelstelling te realiseren heeft de Eyescan organisatie Karlijn Nijboer aangesteld om de winkels tijdens het hele certificeringstraject te begeleiden. De organisatie hoopt met de certificering het verschil in kennis, vakmanschap en kwaliteit in de optiek aantoonbaar te maken. Of er buiten deze bij Eyescan aangesloten winkels op dit moment nog andere optiekzaken voorbereid worden of klaar zijn voor een audit, is mij niet bekend omdat de betrokken organisaties daarover geen informatie verstrekt hebben. Het hele proces blijkt in ieder geval meer tijd in beslag te nemen dan vooraf ingeschat. Winkels waar voorheen nog niet met protocollen gewerkt werd, hebben veel tijd nodig om zich voor te bereiden op een audit en vooral ook om alle personeelsleden bij het proces te betrekken. Dat is uiteraard van groot belang omdat het niet bij een papieren formaliteit moet blijven maar uiteindelijk daadwerkelijk tot een cultuuromslag en verbeterde werkwijze moet leiden. Zodra er meer nieuws is van de FOAB zelf of van de organisaties die de certificering een belangrijk onderdeel van hun strategie gemaakt hebben, leest u dat hier op Vision-Today!

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: