Eerste groep studeert af bij Future4Opticians

april 11, 2013

Post image for Eerste groep studeert af bij Future4Opticians

Op initiatief én met actieve ondersteuning van Essilor is enige tijd geleden het project Future4Opticians gelanceerd. Het doel is jonge ondernemers beter voor te bereiden op de zakelijke kanten van een optiekbedrijf. Met de technische vakkennis zit het meestal wel goed maar wat weten ze van strategieën, marktontwikkelingen, voorraadbeheer, rendementsverbeteringen en bijvoorbeeld personeelsbeleid? Allemaal zaken die tijdens het intensieve Future4Opticians traject uitvoerig aan de orde komen. Groep twee is inmiddels gestart, deze week studeerde de tien deelnemers aan groep één af. Ter gelegenheid daarvan organiseerden ze zelf een mini-congres waar ze allemaal iets van het geleerde presenteerden. Het werd een interessante middag waarbij George Parker met zijn verhalen en trucs voor de rode draad zorgde. Als afsluiting ontvingen alle deelnemers (Kitty Brown, Rob de Muynck, Ferd van de Ven, Hendri Van Veen, Arjan van den Beukel, Camille Mentink, Wim Spinnewijn, Thomas Wagener, Gustave Dekker en Sem Kittel) een oorkonde én een fraaie sculptuur. Voor ieder van hen begint nu de echte uitdaging. Hoe breng je alle nieuwe kennis in de praktijk en werk je vanuit een heldere visie en missie aan de optiek van de toekomst? Ze zullen het zelf moeten doen maar vanuit de organisatie zal wel worden gezorgd voor de nodige follow-up. Vision-Today blijft het allemaal volgen en houdt u op de hoogte!

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: