De vergrijzing is begonnen! Hoe gaat u profiteren?

maart 21, 2017

Post image for De vergrijzing is begonnen! Hoe gaat u profiteren?

Retail is volop in beweging. Succesverhalen wisselen af met horror scenario’s en zoals altijd zijn er kansen en bedreigingen. De uitdaging is de juiste koers te varen. En net als op een zeilschip is het gemakkelijker vóór de wind dan er tegenin te varen. Intuïtie en gevoel zijn onveranderd belangrijk maar voor rationele beslissingen is kennis even onmisbaar. Voor de optiek zijn de veranderingen in de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking een factor waar geen enkele verstandige ondernemer omheen kan. In 2015 waren 3 miljoen mensen 65 jaar of ouder. In 2020 zijn dat er al 3,4 miljoen, in 2030 4,1 miljoen en in 2035 4,5 miljoen. Veel meer ouderen dus met niet alleen andere behoeften maar vooral ook met andere verwachtingen. Hoeveel van die toekomstige ouderen zijn of worden straks uw klanten? De meerderheid van deze enorme doelgroep is tot op hoge leeftijd actief en goed geïnformeerd, is vertrouwd met internetgebruik, laat zich niet lokken met über-hippe modeplaatjes maar zal zich eerder aangesproken voelen door argumenten die met gezondheid, comfort en value for money te maken hebben. Ouderen kopen minder vaak producten maar stellen wel prijs op kwaliteit. De winkelomgeving is daarbij uiterst belangrijk net als het personeel en de tone of voice waarmee de klant on- en offline aangesproken wordt. Een aantal toonaangevende (zelfstandige) opticiens sorteert al nadrukkelijk voor op deze ontwikkelingen en legt sterk de nadruk op de “zorg” zonder daarbij de “winkel” te vergeten. Mooie voorbeelden zijn het onlangs verbouwde Jochem voor ogen en Optiek Van Wely in Roosendaal dat momenteel een ingrijpende metamorfose ondergaat. Kansen volop dus maar ook bedreigingen. En die zitten niet alleen in de veelgenoemde concurrentie met internet of het communicatiegeweld van de ketens. De (zelfstandige) opticien lijkt soms zelf zijn grootste vijand door een onevenwichtige collectieopbouw met te veel aandacht voor exclusieve en vooral excentrieke high-end producten (lees een overkill aan luxe monturen- en zonnebrillenmerken) waarvoor hij eigenlijk maar een zeer beperkte markt heeft en een nog altijd te kort schietende communicatie die zich veel te veel op relatief onbelangrijke productgroepen en een te jonge doelgroep richt. Wie het goed wil doen zal “hobby’s” overboord moeten zetten, “out of the box” moeten willen denken en bestaande patronen moeten willen doorbreken want “if you always do, what you always did, you will always get, what you always got”.

 

2017-03-21-XT

Prognose leeftijdssamenstelling bevolking 2016-2040.

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: