Bom onder optometrie in de optiekzaak?

maart 21, 2014

Post image for Bom onder optometrie in de optiekzaak?

In het tijdschrift Scope werd onlangs het door de OVN, het NOG en de NVvO uitgewerkte “Plan Geïntegreerde Oogzorg” besproken. De conclusies aan het eind van het artikel zijn op zijn minst verrassend. Ik citeer: “Het NOG ziet de ontwikkelingen voor de toekomst als volgt: optometristen zijn werkzaam buiten optiekbedrijven (in een zorginstelling of gezondheidscentrum/huisartsenpraktijk). Ze staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en worden periodiek gevisiteerd. Oogartsen dragen actief bij aan scholing. Optometristen in optiekbedrijven beperken zich hoofdzakelijk tot klachten van bril of contactlenzen en brilmetingen”. Corina Moerland, beleidsmedewerker van het NOG zegt eerder in het artikel: “Optometristen kunnen wel in optiekbedrijven blijven werken maar hun werkzaamheden zullen zich dan hoofdzakelijk beperken tot klachten van bril of contactlenzen en brilmetingen. De kwaliteit van optometristen in optiekbedrijven is erg wisselend. De scheiding van commercie en zorg is dus hard nodig”. Ze noemt in het artikel de “brillenwinkel” niet de juiste plek om de vaardigheden op peil te houden. Het volledige “Plan Geïntegreerde Oogzorg” is te vinden op de website van het NOG. Klik hier om het Plan te lezen of te downloaden.

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: