Zelfstandige Opticiens en de Zorgverzekeraars

januari 7, 2013

Post image for Zelfstandige Opticiens en de Zorgverzekeraars

Verzekerden bij Agis, Avéro Achmea, De Friesland, FBTO, Interpolis, Prolife, OZF Achmea en het Zilveren Kruis Achmea kunnen voor extra korting op hun bril of contactlenzen, dit jaar kiezen uit Specsavers, Het Huis Eyewish of een Zelfstandige Opticien die zich bij het Collectief van Zelfstandige Opticiens heeft aangesloten. Niet bij iedere verzekeraar is dat al even gemakkelijk terug te vinden en bij De Friesland, Agis en Prolife zelfs nog helemaal niet. Wie de voorwaarden vergelijkt en de prijs belangrijk vindt, is bij Specsavers en Het Huis Eyewish meestal veel goedkoper uit dan bij de Zelfstandige Opticien. Die geeft maximaal 112,50 euro extra korting bij de meest uitgebreide verzekering (AV Excellent bij De Friesland) maar meestal veel minder terwijl je bij Eyewish altijd 120 euro korting op een multifocale bril krijgt. Opvallend is dat de Zelfstandige Opticiens van het CvZO, naast de gebruikelijke oogmeting, zo nodig ook een gratis “basis” optometrisch onderzoek aanbieden. Dat onderzoek behelst volgens de toelichting ook een controle van het netvlies. Dat is om verschillende redenen een interessante ontwikkeling. Allereerst proberen opticiens juist nu op grote schaal hun kostbare optometrie-afdelingen enigszins rendabel te maken door voor alle onderzoeken en verrichtingen tenminste een redelijke vergoeding te vragen. Deze gratis oogzorg staat haaks op die ontwikkeling. Daarnaast suggereert het gebruik van de woorden “optometrisch” en “netvliescontrole” een vermeende bevoegdheid, deskundigheid, de beschikbaarheid van de juiste apparatuur en/of de aanwezigheid van een optometrist waarvan het de vraag is of dat bij de CvZO opticiens in alle gevallen zo is. Het was altijd zo lekker duidelijk om aan de consument uit te leggen dat de optometrist ook opgeleid en bevoegd was om de gezondheid van het oog te beoordelen en zich juist daarin onderscheidde van de opticien. Dat onderscheid lijkt hier nu opeens geheel verdwenen. Wellicht leidt de actuele discussie over certificering straks tot duidelijke afspraken en grenzen aan wat wel en niet mag zodat de optometrie haar toegevoegde waarde behoudt en opticiens en optometristen die hierin investeren ook de kans krijgen zich met hun investering te onderscheiden.

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: