Vuurwerkcampagne nog steeds nodig

januari 16, 2013

Post image for Vuurwerkcampagne nog steeds nodig

De afgelopen jaarwisseling is het aantal mensen dat door vuurwerk oogletsel opliep opnieuw gestegen. Waar begin 2012 nog 217 mensen aan 256 ogen behandeld moesten worden, steeg dat aantal nu naar 264 mensen en 324 ogen. Een groot deel van het letsel had voorkomen kunnen worden wanneer de slachtoffers een vuurwerkbril gedragen hadden. Een en ander blijkt uit de cijfers van het Oogheelkundig Gezelschap. Bij 101 ogen is sprake van ernstig letsel en blijvende schade, bij 54 ogen van visusverlies, 23 ogen werden blind en 8 ogen moesten verwijderd worden. Afschuwelijke cijfers waar nooit genoeg aandacht voor kan zijn. Dankzij het gezamenlijke promotiebudget van het Hoofdbedrijfschap Ambachten, leverden de Zelfstandige Opticiens dit jaar ook een positieve bijdrage aan het vermijden van oogletsel met een grote campagne met Daphne Deckers  in de winkels en op scholen. Helaas blijkt uit reacties van consumenten dat niet alle Zelfstandige Opticiens actief meededen. Bovendien bleken de vuurwerkbrillen op een gegeven moment uitverkocht of werden ze, ondanks toezeggingen niet tijdig geleverd. Dat moet volgend jaar dus nog beter. Zelfstandige Opticiens zullen vroegtijdig geïnformeerd worden zodat ze de vuurwerkbrillen op tijd kunnen bestellen. Hopelijk hangen de posters dan straks in nog meer winkels (naast de duizenden scholen waar ze dit jaar ook al hingen) en wordt het aantal gevallen van oogletsel verder verminderd.

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: