Teleurstellende reactie van de NUVO

oktober 26, 2017

Post image for Teleurstellende reactie van de NUVO

Eerst even iets rechtzetten. In de reactie op het artikel over belastingontduiking door brillenketens (zie hieronder) noemt de NUVO tot tweemaal toe Vision-Today en verwijt het ons de brancheorganisatie geen kans te geven te reageren op ons artikel van afgelopen maandag. Dat is onjuist. Maandagochtend belde NUVO directeur Bas de Nes mij naar aanleiding van mijn artikel met de vraag hoe hij erop kon reageren. Ik heb hem aangeboden een eventuele reactie integraal te publiceren maar dat wilde hij niet. Waarvan acte.

Inmiddels is er wel een reactie van de NUVO en die is ronduit teleurstellend. De brancheorganisatie is van mening dat het overgrote deel van haar leden (namelijk iedere zelfstandige opticien die keurig belasting afdraagt) deze praktijken maar moet slikken en voelt zich “geen partij”. Hoe is het mogelijk? De publieke opinie is al geruime tijd verontwaardigd over dit soort voordelen voor grote spelers en het artikel in de NRC biedt de NUVO een perfecte mogelijkheid de publiciteit te zoeken en kamerleden te benaderen om hier vragen over te stellen. Het kan toch niet zo zijn dat een journalist een misstand aankaart en de brancheorganisatie daar niets mee wil doen?

Zelfs al is de kans klein dat er op korte termijn iets aan gedaan wordt, dan nog is het goed de publiciteit te zoeken en het grote publiek duidelijk te maken hoe je als kleine ondernemer benadeeld wordt. Het NRC heeft de voorzet gegeven, de NUVO hoeft alleen maar in te koppen. Perfect onderwerp voor DWDD of Pauw. En uit de reacties weet ik dat ik hierin natuurlijk niet alleen sta. Maar volgens de NUVO denken ik en met mij dus vele anderen daar niet genuanceerd genoeg over. Dat doet de NUVO blijkbaar wel met als uitkomst dat het liever wegkijkt, geen enkele actie onderneemt en sterker nog, niet eens een standpunt cq veroordeling formuleert. Misschien lastig met de tegengestelde belangen van de leden (lees Specsavers versus de zelfstandigen) die niet voor het eerst voor problemen zorgen maar dat zou geen beletsel moeten zijn voor een ferme en duidelijke stellingname. Overigens zouden ook andere vertegenwoordigende partijen in de markt iets van zich kunnen laten horen en actie ondernemen. Nogmaals, wat mij betreft ongelooflijk! En voor alle duidelijkheid. Het staat de NUVO vrij hierop te reageren. Een eventueel antwoord zullen wij uiteraard integraal publiceren!

2017-10-26-XT-2b

Klik hier om het NRC artikel te lezen

Transcript van het NUVO nieuwsbrief:

Fiscale vluchtroutes:
Een zaak van de NUVO?

‘Belastingvlucht van de brillenverkopers’, kopte de NRC van zaterdag 21 oktober. Het artikel ging over de fiscale constructies die optiekketens gebruiken en de deals die zij sluiten met de Belastingdienst om zo min mogelijk belasting te moeten betalen. Voor onze branche (en voor de hoofdrolspelers in dit artikel) niet bepaald een leuke manier om in de publiciteit te komen. Maar ook vervelend nieuws is actualiteit. Vandaar dat we het artikel ook deelden op de Facebookpagina van Oculus. Dat leverde vele reacties op van uiteenlopende aard.

Het is niet meer dan logisch dat optiekmedia dit verhaal oppakken. Zo besteedde gisteren (maandag 23 oktober) Vision Today aandacht aan het onderwerp. Volgens het online optiekplatform van Dick van der Niet zou de NUVO meer werk moeten maken van het bestrijden van belastingvlucht en deals tussen multinationals en de fiscus.
De in de NRC aangehaalde fiscaal jurist Jan Vleggeert van de Universiteit Leiden denkt daar iets genuanceerder over. Hij zegt te begrijpen dat zelfstandige opticiens een concurrentienadeel hebben. “Maar grote internationaal opererende bedrijven hebben wel vaker voordelen ten opzichte van de lokale ondernemer”, zegt Vleggeert. “Multinationals kunnen gebruikmaken van de verschillende wetgeving in de verschillende landen. Daar is niet per se iets bijzonders aan de hand.”
De fiscaal jurist waagt zich niet aan een oordeel of die fiscale handigheid ook in moreel opzicht door de beugel kan. “Dat is een politieke vraag.” Ook de NUVO stelt zich op het standpunt dat het hier gaat om politieke keuzes. Daar komt nog bij dat de Belastingdienst niet genegen is veel los te laten over individuele deals met bedrijven.

Hoor en wederhoor
De NRC signaleert niets meer of minder dan dat multinationals in het algemeen (en dus ook internationaal opererende optiekketens) gebruik maken van de hen ter beschikking staande sluiproutes. Brancheorganisaties (en niet alleen de NUVO) kunnen er wat van vinden, maar zijn hierin geen partij.
Als Vision Today in het kader van hoor en wederhoor de NUVO had gevraagd om commentaar, dan hadden we onze kant van het verhaal graag toegelicht. Helaas zie we – in tegenstelling tot wat het platform aangeeft – nergens de mogelijkheid van een ‘interactieve discussie’. Ons rest dus alleen onze eigen Nieuwsbrief. O ja, u mag reageren: info@nuvo.nl.

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: