Steeds meer documentatie en kennis over myopiebehandeling bij kinderen

oktober 5, 2023

Post image for Steeds meer documentatie en kennis over myopiebehandeling bij kinderen

Myopie bij kinderen werd in relatief korte tijd een hot topic. Dat leidde niet alleen tot meer opties om het te behandelen maar ook tot een zekere mate van wildgroei in bijvoorbeeld de communicatie waar zo nu en dan ongenuanceerd de indruk gewekt werd dat nu ieder kind zo ongeveer ‘blind’ zou worden als het niet meteen de juiste bril of contactlenzen zou gaan dragen. HOYA hecht er als leverancier van de MiYOSMART glazen aan goede voorlichting te geven en houdt optometristen en andere voorschrijvers graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en nieuwe onderzoeksresultaten. Dit jaar werd een online enquete uitgevoerd die een aardig beeld geeft van de stand van zaken en de voorkeuren van de voorschrijvers.

Daaruit blijkt duidelijk dat het hier niet om een simpel ander brillenglas gaat maar om een zorgvuldig geplande en begeleide behandeling. Op de website is bovendien een uitgebreid overzicht van publicaties in toonaangevende tijdschriften terug te vinden. Zo blijf je als expert goed op de hoogte en kan je maximaal profiteren van nieuwe inzichten.

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: