Specsavers verliest kort geding

april 21, 2021

Post image for Specsavers verliest kort geding

Specsavers heeft het kort geding dat de Kwaliteitsaudiciens hadden aangespannen verloren en mag de campagne ‘De Waarheid’ op straffe van een forse boete bij overtreding, niet meer gebruiken. Eens te meer oordeelde de rechter dat Specsavers de consument niet juist informeert en onterecht zaken claimt. Tegelijkertijd hoefde het bedrijf niet te rectificeren omdat de rechter van oordeel is dat een aantal uitspraken van Specsavers wel correct zijn. Daaruit blijkt maar weer eens dat het ook voor de rechter moeilijk is het onderscheid tussen de verschillende producten te maken. De verschillen zitten in audiologische aspecten en die zijn deels subjectief. Je hoort met een innovatief toestel dat niet bij Specsavers te koop is, gewoon beter maar zoiets moet je zelf ervaren en kan niet in cijfers of producteigenschappen uitgedrukt worden. Het is net zoiets als beter zien met innovatieve brillenglazen. Ook dat is een subjectief gegeven. Desalniettemin, Specsavers is eens te meer veroordeeld en blijkt weer eens te ver gegaan te zijn. Zoals we al eerder zeiden, een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: