Open brief aan Harry Van Gelder

januari 20, 2017

Post image for Open brief aan Harry Van Gelder

Beste mijnheer Van Gelder,

Recent schreef u op de financiële pagina’s van de Telegraaf een ogenschijnlijk kritisch stuk over de marges van brillenketens waarin u klakkeloos en zonder enige kennis van zaken of zorgvuldig onderzoek, de beweringen van bijvoorbeeld Eyelove directeur Paul Berkelmans overnam. Alsof het kopen van een bril in een drogisterij met advies van een winkelmeisje zonder enige kennis van zaken, hetzelfde zou zijn als het kopen van een mooie kwaliteitsbril met tailormade glazen in een winkel waar de ervaren en deskundige optometrist behalve de sterkte ook de gezondheid van de ogen gecontroleerd heeft. Stukjesschrijverij waarvoor een serieuze journalist zich zou moeten schamen. Deze week publiceerde u alweer een stuk over de optiek. Hoewel u daarin de schijn probeert te wekken zelf een verhaal geschreven te hebben, is het simpelweg een kopie van een persbericht van Specsavers. Hoe zou zoiets kunnen gebeuren? Specsavers leest het zogenaamd kritische maar vooral door haar concurrenten ingefluisterde eerste verhaal, belt als verontwaardigde adverteerder naar de krant en krijgt daarna de ruimte om haar reclamepraatje te doen? Het moet wel ongeveer zo gegaan zijn. Want wat is de nieuwswaarde van dit verhaal? Een keten die een week eerder nog aan de schandpaal genageld werd en nu de kans krijgt om zonder enig feitelijk argument te roepen dat het de grootste wil worden? Dat kan iedereen natuurlijk roepen. Dit verhaal is op geen enkele wijze een reactie op het eerste verhaal wat, in het kader van hoor en wederhoor, nog logisch geweest zou zijn. De geloofwaardigheid van kranten staat al geruime tijd onder druk omdat claims en persberichten blijkbaar niet meer gecontroleerd of onderzocht worden. Dit is daarvan een ultiem voorbeeld en de Telegraaf onwaardig! Het staat iedere consument uiteraard vrij een eigen afweging te maken en te kopen waar hij of zij wil. De krant zou een rol kunnen spelen bij het objectief en volledig informeren van de lezers maar zich moeten onthouden van ongecontroleerde, onjuiste en ongefundeerde reclamepraatjes. Voor een genuanceerd artikel over de actuele ontwikkelingen in de optiek, bent u uiteraard altijd van harte welkom!

 

Hoogachtend

Dick van der Niet
Not Just Vision

2017-01-20-X2

 

 

 

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: