Nieuwe accountmanager bij Optitrade

februari 23, 2015

Post image for Nieuwe accountmanager bij Optitrade

De markt is volop in beweging en alle ontwikkeling vragen optimale betrokkenheid van alle spelers. Bij de Optitrade Retailgroep zijn ze zich dat terdege bewust. Contact met en begeleiding van de deelnemers is belangrijker dan ooit. Daarom is een derde accountmanager aan het team toegevoegd. Heike Baltes is opticien en contactlensspecialist en heeft 25 jaar ervaring in allerlei functies bij zowel zelfstandige bedrijven als ketens. Ook de audiologie is voor haar geen onbekend terrein. De verwachting is dat Heike, na een inwerkperiode, in maart actief aan de slag zal gaan in het rayon Noord-Oost Nederland.

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: