Myopie Management wel of niet en zo ja, hoe?

maart 5, 2019

Post image for Myopie Management wel of niet en zo ja, hoe?

Myopie Management is plotseling een hot topic. Niet alleen op Optometrie Congressen maar ook in de dagelijkse praktijk. In Nederland neemt Procornea nu het voortouw met een behoorlijk agressieve campagne vol stevige oneliners en bangmakerij. Nogal opvallend voor een onderwerp waarover de meningen vooralsnog verdeeld lijken. Echt betrouwbare cijfers over de vermeende toename van bijziendheid en de ernst daarvan zijn lastig te vinden al wordt de tendens links en rechts gesignaleerd. Cijfers over de gevolgen zijn ook nauwelijks voorhanden in die zin dat gedocumenteerd is hoe groot de kans op complicaties en op welke complicaties nu exact is. Over de eventuele behandeling zijn de meningen ook verdeeld. De Corneawerkgroep van het NOG heeft zich vorig jaar nadrukkelijk uitgesproken tegen de behandeling met contactlenzen en geeft, mits er een duidelijke indicatie is, de voorkeur aan atropinedruppels. De OVN stelt dat optometristen wereldwijd van mening zijn dat het zinvol is myopie progressie te remmen en dat zij daar een rol bij zouden moeten spelen maar geeft ook aan dat samenwerking met oogartsen wenselijk is. Procornea wacht de ontwikkelingen en meer wetenschappelijk bewijs niet af en gaat vol in de aanval. Het noemt bijziendheid bij kinderen een ‘groot probleem’ omdat 25% van de 13-jarigen nu bijziend zou zijn en spreekt op de website bijvoorbeeld zonder verdere specificatie over een ‘grote kans’ op netvliesloslating. Natuurlijk leidt die website uiteindelijk ook nogal nadrukkelijk tot de oplossing in de vorm van speciaal voor myopie management ontwikkelde contactlenzen waarvan het in de toelichting vervolgens zelf, met een flinke slag om de arm, zegt dat ze ‘mogelijk een remmende werking hebben op de ontwikkeling van bijziendheid’. Met die duidelijk commerciële boodschap en doelstelling verliest de website helaas veel van haar objectiviteit en geloofwaardigheid. Dat is jammer want goede voorlichting zonder direct commercieel doel zou zeker wenselijk zijn. Wellicht een mooie taak voor de OVN in samenwerking met het NOG? Last but not least is er natuurlijk ook de vraag hoe en door wie Myopie Management vergoed zou moeten worden. In het verleden hebben we met brillen en contactlenzen de fout gemaakt de kosten van de ‘arbeid’ in de kostprijs van het product te verwerken, iets waarvan we nu de wrange vruchten plukken en dat zeer moeilijk terug te draaien is waardoor de specialisten in de branche algemeen als ‘duur’ te boek staan en de goedkope aanbieders zonder diploma’s en kennis van zaken de kans krijgen appels met peren te vergelijken. Dat zou nu voorkomen moeten worden. Myopie Management zou iets anders moeten zijn dan contactlenzen aanpassen of een bril verkopen en goede afspraken of richtlijnen voor de vergoeding van onderzoek en advies zijn daarom meer dan gewenst.

 

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: