Gooit staking komend weekend roet in het eten?

september 17, 2010

Post image for Gooit staking komend weekend roet in het eten?

In Frankrijk wordt flink geruziet over het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 62 jaar. Die verhoging is net als in Nederland noodzakelijk om de pensioenen ook in de toekomst nog enigszins te garanderen. Maar Frankrijk zou Frankrijk niet zijn als de vakbonden zich niet met hand en tand zouden verzetten. Donderdag 23 september wordt het voorstel in de Senaat besproken en om druk op de ketel te zetten, dreigen de bonden met stakingen. En juist op die dag begint de SILMO op de nieuwe locatie in Paris Nord Villepinte. Hopelijk loopt het allemaal niet zo´n vaart of beperken de acties zich tot die ene dag want zonder openbaar vervoer zal de beurs vanuit de stad moeilijk te bereiken zijn. Vision-Today houdt u op de hoogte.

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: