BRIL.nl online

december 3, 2012

Post image for BRIL.nl online

Hoewel de webshop BRIL.nl nog niet online is, kan het concept inmiddels wel bij verschillende opticiens bekeken worden. Onder andere Van der Leeuw in Delft en BRIL in Amsterdam hebben de webshop aan hun website gekoppeld. De webshop biedt een selectie monturen van verschillende merken zoals Ray-Ban, Dutz en Tommy Hilfiger plus modellen van een niet nader omschreven huismerk en de keus uit tal van merken en soorten contactlenzen. Zonnebrillen staan nog niet online maar volgen later. Over het merk brillenglazen heb ik zo snel niets kunnen vinden. Nadrukkelijk wordt vermeld dat de meeste producten in de webshop niet in de winkel verkocht worden. Concept en assortiment van de webshop hebben dan ook niets met de bestaande winkels van Van der Leeuw en BRIL te maken. De collecties in de winkels en de zorgvuldige werkwijze daar als het om de oogzorg gaat, staan mijlenver af van wat er op de website wordt aangeboden. Desalniettemin is de webshop direct aan de winkels gekoppeld. Ook voor service en garantie moeten eventuele kopers in de winkel(s) zijn, dat staat expliciet aangegeven. Interessant is de uitleg hoe bezoekers zelf, met een handgemaakt papieren PD latje, hun PD kunnen bepalen.

De vraag lijkt gerechtvaardigd hoe deze benadering zich verhoudt tot de recente roep om maatwerk en certificering door een aantal zelfstandige opticiens. Bij certificering gaat het om het waarborgen en vastleggen van kwaliteitsnormen. Geen consument en zeker geen officiële instantie zal het geloofwaardig vinden dat opticiens die op deze wijze brillen verkopen, tegelijkertijd ook om certificering en bescherming van hun beroep, handelswijze en kwaliteiten vragen. De wereld zit vol dilemma’s en dit is er wellicht één maar er moet gekozen worden. Ik begrijp heel goed dat beide concepten (mooie winkel met optimale oogzorg en actuele oogmode versus snelle online verkoop zonder oogzorg) in deze wereld bestaan. Ik heb ook geen waardeoordeel over dit soort verkoop op internet. Dat laat ik graag aan de beroepsgroep zelf over. Ik voel mij echter wel gesterkt in mijn eerder gepubliceerde mening. Één missie, duidelijke kernwaarden en focus zijn onmisbare voorwaarden voor succes. Ieder bedrijf moet een ziel hebben, ergens in geloven en daardoor geloofwaardig zijn. Deze combinatie oogt als een identiteitscrisis. Van der Leeuw en BRIL zijn beiden succesvol met winkels waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Die kwaliteit zou ook op internet teruggevonden moeten worden. Hoog tijd dus voor een hoogwaardig alternatief waarbij winkel(s), website en een efficiënt georganiseerde webshop wel een perfecte eenheid vormen.

Overigens toont deze webshop, net als bijvoorbeeld die van het nog veel goedkopere BRILLEN24.nl, aan dat geen enkele zichzelf respecterende opticien meer gratis of zeer goedkope oogmetingen kan verrichten en de gegevens vervolgens aan de klant ter beschikking kan stellen. Oogmetingen zonder aankoop van een bril zullen altijd vergoed moeten worden. De opkomst van webshops is een goede reden om dat nu landelijk versneld in te voeren en daarin één duidelijke lijn te trekken. Een bedrag van rond de vijftig euro lijkt daarbij niet meer dan redelijk.

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: