Bijziendheid bij kinderen nog steeds een hot topic

mei 13, 2024

Post image for Bijziendheid bij kinderen nog steeds een hot topic

Bijziendheid bij kinderen blijft de gemoederen bezighouden. Het verhaal over het toenemende aantal kinderen dat al op jonge leeftijd een bril nodig heeft, is steeds opnieuw genoeg aanleiding voor kranten en tijdschriften om er aandacht aan te besteden. Afgelopen woensdag maakte de Volkskrant er weer een hele pagina voor vrij zonder inhoudelijk iets nieuws te vertellen. Tablets en smartphones kwamen uitvoerig aan de orde net als buitenspelen en de inmiddels bekende 20-20-2 regel. Het verhaal ging meer over voorkomen, behandelingen kwamen dit keer niet aan bod en over de (preventieve) rol die opticiens of optometristen in optiekzaken zouden kunnen spelen werd met geen woord gerept. Enfin, lees het zelf. Wellicht toch interessant om te delen.   

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: