Belofte of dreigement?

april 8, 2020

Post image for Belofte of dreigement?

Leonardo del Vecchio van Luxottica plaatste een paar dagen geleden een enigszins cryptisch bericht op de Facebook pagina van Luxottica. Hij sprak over de verantwoordelijkheid die een groot bedrijf als Luxottica in deze dagen heeft en benadrukte dat het essentieel is dat de branche als geheel deze crisis overleeft. Over wat de bijdrage daarin van Luxottica en hemzelf als multimiljardair is, repte hij echter met geen woord. Wel meldde hij zeer nadrukkelijk deze crisis voor Luxottica als een kans te zien om de hele optieksector te reorganiseren en efficiënter te maken. Let wel, niet om Luxottica te reorganiseren en efficiënter te maken maar de hele optieksector. Het toont eens te meer aan waar de ambities en doelen van deze ras-entrepeneur liggen. Voor Leonardo del Vecchio is Luxottica allang veel te klein. Het gaat hem om de hele branche. De vraag is natuurlijk wel of de hele optieksector op zijn bemoeienis zit te wachten en voor de consument is het te hopen dat er altijd een mooi en gevarieerd aanbod van tal van kleine, misschien minder efficiënte, maar buitengewoon gepassioneerde leveranciers en opticiens zal blijven. Het is dan aan de consument een keus te maken.

View this post on Instagram

“Essere grandi vuol dire farsi carico di grandi responsabilità, verso le persone ma anche verso tutte le aziende del mercato. Per noi sarà l’occasione per riorganizzare l’intero settore dell’ottica, portando efficienza a beneficio di tutti e maggiore servizio ai clienti e ai piccoli operatori. Da questa crisi ci salveremo solo se ne usciremo tutti”. Leonardo Del Vecchio . . . “Being big means taking on great resonsibilities, towards people but also towards all the companies in the market. For us it will be an opportunity to reorganize the entire optics sector, bringing efficiency for the benefit of all and greater service to customers and small operators. We will only save ourselves from this crisis if we all overcome it.” Leonardo Del Vecchio

A post shared by Luxottica (@luxottica) on

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: