Audiciens gaan hun eigen gang

januari 28, 2016

Post image for Audiciens gaan hun eigen gang

Steeds meer (zelfstandige) audiciens zeggen hun contract met de zorgverzekeraars op omdat ze hun klanten het beste willen bieden van wat er aan mogelijkheden beschikbaar is en de zorgverzekeraars daarvoor geen ruimte bieden. De wurgcontracten van de zorgverzekeraars bieden audiciens en consumenten nauwelijks vrijheid om zelf hun keus te bepalen. Dat doen de alwetende verzekeraars wel voor ze. Voor audiciens die hun klanten keuzevrijheid willen bieden, rest dan slechts de mogelijkheid het contract op te zeggen en hun klanten eerlijk te informeren over alle opties én over hun recht op vergoeding die ze dan wel zelf terug moeten vorderen. Gelukkig blijkt een groeiende groep mondige consumenten wel degelijk zelf te willen kiezen. Een interessante ontwikkeling in een markt waarin de bemoeienis van de zorgverkeraars volledig is doorgeslagen en leidt tot verarming van het aanbod en de kwaliteit van de zorg. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn en gelukkig zijn er nu dus ondernemers die het aandurven hun eigen koers te varen. Wordt vervolgd!

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: