Reactie NUVO op ons bericht over de Kwaliteitsstandaard Oogmeting

april 29, 2019

Post image for Reactie NUVO op ons bericht over de Kwaliteitsstandaard Oogmeting

Naar aanleiding van onze vraag naar de stand van zaken rond de Kwaliteitsstandaard Oogmeting ontvingen we van de NUVO onderstaande reactie. De branchevereniging is het duidelijk niet met Eyelove eens en is nog steeds van mening dat de Kwaliteitsstandaard er komt:

Vanochtend lazen we op Vision Today het bericht over de Kwaliteitsstandaard Oogmeting.
Natuurlijk zijn we er bij de NUVO blij mee dat het onderwerp op de optiekagenda blijft staan.
Zoals je zelf ook wel eens gezegd hebt, communiceert Eyelove behoorlijk professioneel. De timing is goed en hun persberichten zijn welkom op vrijwel elke redactie. Tegelijkertijd zijn ze soms wat selectief als het gaat om de informatie die ze verstrekken.
De nietsvermoedende lezer zou de conclusie kunnen trekken dat de Kwaliteitsstandaard Oogmeting een gelopen koers is. Dat is allerminst het geval.
Het klopt dat het Zorginstituut Nederland destijds heeft aangegeven dat de module Visus- en Refractiebepaling zoals we die hadden ingediend op twee punten aanpassing behoeft. Het ZiN wilde met name dat we intensiever in gesprek zouden gaan met partijen die andere vormen van oogtests aanbieden. (VT: 2 partijen die niet bij het indienen van de module betrokken waren, hebben bezwaar ingediend. De NUVO blijft vooralsnog vaag over welke partijen dat zijn én het ZiN is van mening dat er verder gekeken moet worden dan alleen naar een visus- en refractiebepaling door een opticien met minimaal MBO-4-niveau terwijl er ook andere routes voor het uitvoeren van een oogmeting zijn). Die contacten lopen inmiddels. Het is niet zo dat wij willens en wetens Eyelove proberen buiten te sluiten. Alle partijen zijn welkom om mee te denken en mee te werken aan een wettelijk erkende standaard voor de oogmeting zodra zij voldoen aan de gestelde normen. Waarmee niet gezegd wil zijn dat aan de standaard zelf concessies zullen worden gedaan. Het Zorginstituut Nederland heeft de NUVO dus in zekere zin teruggestuurd naar de tekentafel. Dat doet het ZiN echt niet als ze er geen fiducie in hebben. Ook al halen we er niet elke dag de krant mee, en ook al duurt het wat langer dan we zelf zouden willen: die kwaliteitsstandaard komt er wel en we zijn er volop mee bezig.

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: