Post image for Zelfstandige opticiens goed voorbereid op tweede golf

Toen we in maart en april werden overvallen door het Corona virus en de intelligente lockdown, hebben de meeste zelfstandige opticiens razendsnel gereageerd en hun winkels aan de nieuwe werkelijkheid aangepast. Er werden massaal perspex schermen geplaatst, in oogmeetruimtes werd op afstand bedienbare apparatuur geïnstalleerd, het aantal klanten in de winkel werd gereguleerd en het […]

Post image for Inspelen op veranderend consumentengedrag (deel 3)

Merken in de optiek investeren van oudsher vooral in business-to-business communicatie en besteden hun budgetten meestal aan vakbeurzen en vaktijdschriften. De gedachte daarachter is echter achterhaald en stoelt op wat we afgelopen maandag beschreven. Mijn ouders maakte het niet uit welke merken of collecties ‘hun’ opticien verkocht. Dat lieten ze graag aan hem over. De […]

Inspelen op veranderend consumentengedrag (deel 2)

september 29, 2020
Thumbnail image for Inspelen op veranderend consumentengedrag (deel 2)

Zoals we gisteren al bespraken, is de moderne consument een andere dan die van pakweg 30 jaar geleden. De klant is minder of helemaal niet loyaal, wil verleid en vermaakt worden en is, aangespoord en geprikkeld door alle mogelijke (sociale) media, voortdurend op zoek naar nieuwe avonturen en beleving. NanaWoody&John speelt daar op in. Wie […]

Read the full article →

Inspelen op veranderend consumentengedrag (deel 1)

september 28, 2020
Thumbnail image for Inspelen op veranderend consumentengedrag (deel 1)

De retail en zeker ook de optiek staat niet bekend om de dynamiek of het vermogen snel in te spelen op veranderende omstandigheden. Liever doen we wat we altijd al deden maar ‘when you always do what you always did you will always get what you always got’. Het consumentengedrag is de afgelopen decennia drastisch […]

Read the full article →