Wat oogartsen niet lukte, lukt Corona wel…

november 13, 2020

Post image for Wat oogartsen niet lukte, lukt Corona wel…

Jarenlang streden oogartsen onder aanvoering van Tjeerd de Faber in Rotterdam voor een verbod op vuurwerk omdat ze ieder jaar met Oud & Nieuw veel ernstige schade aan ogen zagen. Mensen werden zelfs blind door vuurwerk en ogen gingen voorgoed verloren. Maar ondanks al die ellende en dramatische cijfers over, vaak blijvend, oogletsel had al het gelobby weinig tot geen succes. Nu lijkt Corona voor de doorbraak te zorgen…de vuurwerkbrillen kunnen weer de kast in…

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: