Nog business as usual bij zelfstandige opticiens maar blijft dat zo?

oktober 27, 2020

Post image for Nog business as usual bij zelfstandige opticiens maar blijft dat zo?

De sluiting van de horeca zorgt volgens de eerste onderzoeken voor aanzienlijk minder bezoekers in de winkelstraten maar de meeste zelfstandige opticiens hebben daar nog weinig last van. Hier en daar worden afspraken afgezegd maar de branche profiteert van de kleinschaligheid en van het feit dat de winkels aangepast zijn en er altijd al veel op afspraak gewerkt wordt. De vraag is natuurlijk of de huidige maatregelen voldoende blijken. De cijfers lijken het tegendeel te bewijzen en de roep om een korte maar strenge lockdown wordt steeds luider. Dat hoeft niet slecht te zijn. Juist ook economen pleiten ervoor en menen dat een algehele lockdown en daarna een verruiming van de regels beter is dan het langdurig doormodderen met steeds meer vervelende incidenten zoals we dat nu hebben. Het is afwachten wat de overheid deze of volgende week gaat beslissen waarbij vooral de toename van de ziekenhuisopnames een belangrijke factor zal zijn. Gedragswetenschappers en artsen pleiten bovendien voor veel meer aandacht voor een strategie voor na deze hausse waarbij sprake zou moeten zijn van een soort ‘sociaal condoom’. In de praktijk zou dat betekenen minder reizen, minder massabijeenkomsten, minder grote feesten, meer online werken, meer en vaker testen bijvoorbeeld met sneltesten (blaastest) voordat je ergens wordt toegelaten. Misschien ook in winkels en de horeca? Kwestie van even wennen en wel zo veilig voor klanten en medewerkers hoewel het opschalen van de zorg misschien nog wel een veel beter idee is want alle maatregelen lijken toch vooral tot doel te hebben overbelasting van de zorg te voorkomen. Daar betaalt de maatschappij inmiddels wel een heel hoge prijs voor. Een echte strategie voor de lange termijn lijkt er nog niet te zijn en tot die tijd is het pappen en nathouden. Niet ideaal en uiteindelijk natuurlijk onhoudbaar.

Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: