Posts tagged as:

oogzorg

Post image for Een goedkope bril of een leven lang oogzorg

De tegenstelling tussen de goedkope aanbieders die elkaar opjagen om steeds goedkoper te gaan en daarvoor kwaliteit en service in moeten leveren enerzijds en de ‘dure’ (zelfstandige) opticien anderzijds wordt steeds zichtbaarder. Niemand kan in koud water koken dus een steeds lagere prijs betekent onvermijdelijk een aanslag op de kwaliteit en aandeelhouders van online aanbieders […]

Post image for Een hogere prijs moet je iedere dag waarmaken

Of je nu de lokale warme bakker, dat toffe kaaswinkeltje, het sterrenrestaurant of de lokale opticien bent, een hogere prijs moet je iedere dag waarmaken. Dat klinkt gemakkelijker dan het is omdat de concurrentie ook niet stil zit en je soms links en rechts voorbijloopt. Bovendien is er geen sprake van een status quo maar […]

Lang wachten op afspraak bij de oogarts

juli 11, 2017
Thumbnail image for Lang wachten op afspraak bij de oogarts

De Nederlandse Zorg Autoriteit trekt weer eens aan de bel nu uit recent onderzoek blijkt dat de wachttijden voor een afspraak bij een medisch specialist behoorlijk kunnen oplopen. En bij wie moet je het langst wachten? Bij de oogarts. De wachttijd is er landelijk gezien gemiddeld opgelopen tot 6,5 weken waarbij vooral in het Noorden […]

Read the full article →

NanaWoody&John richt zich meer op de Nederlandse markt

januari 24, 2017
Thumbnail image for NanaWoody&John richt zich meer op de Nederlandse markt

Zoals we recent naar aanleiding van een kritisch artikel in de Telegraaf al schreven ontbreekt het zelfstandige opticiens en hun leveranciers aan zichtbaarheid in een markt waarin de ketens elkaar met schreeuwerige aanbiedingen de loef afsteken en marketing-driven nieuwkomers (met een relatief eenvoudige boodschap) handig en deskundig gebruik maken van alle moderne communicatiekanalen en daarmee […]

Read the full article →