Posts tagged as:

HAL Investments

Post image for HAL aandeel in GrandVision in een half jaar 500 miljoen meer waard

Afgelopen week publiceerde HAL Investments haar halfjaar rapport. De investeringsmaatschappij is voor ruim 76% aandeelhouder van GrandVision dat met Pearle en Eyewish ook in Nederland een grote speler is. De totale nettovermogenswaarde van de HAL nam in de eerste zes maanden van 2017 met 161 miljoen toe en dat was grotendeels het gevolg van de […]

Post image for GrandVision in één jaar 1,7 miljard minder waard

De beurswaarde van GrandVision bedroeg eind 2015 ruim 7 miljard euro. Eind vorig jaar was dat nog slechts 5,3 miljard. Een nogal drastisch verlies van 1,7 miljard euro dat ook effect blijkt te hebben op het vermogen van HAL Investments dat 76,72% van de aandelen van GrandVision bezit en die investering dus zo’n 1,3 miljard […]

This will be the week of GrandVision

februari 3, 2015
Thumbnail image for This will be the week of GrandVision

This week GrandVision goes IPO in Amsterdam. Owner Hal Investments will offer a maximum of 23% of the shares. The subscription period closes on Thursday at 02.00 pm. That same day the final offering price as well as the amount of shares offered will be defined. AS an indication a price in between 17,50 and […]

Read the full article →

Dit wordt de week van GrandVision

februari 3, 2015
Thumbnail image for Dit wordt de week van GrandVision

GrandVision gaat deze week naar de beurs in Amsterdam. Eigenaar HAL Investments biedt maximaal 23% van de aandelen aan. De inschrijving sluit aanstaande donderdag om 14.00 uur waarna de definitieve prijs en het definitieve aantal aandelen, vastgesteld zullen worden. Indicatief is de prijs op iets tussen de 17,50 en 21,50 euro gezet. Dat zou GrandVision […]

Read the full article →