Posts tagged as:

Dick Moby

The Year 2014: part 5

januari 5, 2015
Thumbnail image for The Year 2014: part 5

For the independent Dutch opticians last year might be remembered as the year in which the first optician got its FOAB certificate. That honour was for Van der Leeuw Optiek at Delft. It might be due to all the attention for this certification and the increased attention for efficiency but in the Netherlands the amount […]

Read the full article →

Jaaroverzicht 2014: deel 5

januari 5, 2015
Thumbnail image for Jaaroverzicht 2014: deel 5

Afgelopen jaar gaat de boeken in als het jaar waarin de eerste zelfstandige opticien zich door de FOAB liet certificeren. Die eer ging naar Van der Leeuw Optiek uit Delft. Wellicht heeft het iets met die certificering en de toegenomen aandacht voor een efficiënte bedrijfsvoering te maken maar het aantal optiek-consultants en adviseurs lijkt wel […]

Read the full article →